Privacyverklaring

In verband met de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Kindercoach Diana verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Persoonsgegevens die Kindercoach Diana verwerkt:   

 

Tijdens een intakegesprek verwerkt Kindercoach Diana verschillende gegevens. Dit gaat in gesprek met u. Aan het einde van het gesprek tekent u het intake formulier en de overeenkomst, die wij eerst samen bespreken. 

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Kindercoach Diana verwerkt.

 

 

 

* Voor- en achternaam

 

* Geslacht

 

* Geboortedatum

 

* Adresgegevens

 

* Telefoonnummer

 

* E-mail adres

 

* Overige persoonsgegevens die u tijdens bijvoorbeeld een intakegesprek, mail correspondentie, telefonisch verstrekt.

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kindercoach Diana verwerkt:

 

Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind. 

 

 

 

Met welk doel verwerkt Kindercoach Diana persoonsgegevens:

 

* Het sturen van facturen

 

* Verzenden van informatie, rapportage per e-mail of per post.

 

* U te kunnen bellen indien dit nodig is. 

 

  

 

Bewaren van de persoonsgegevens:

 

Kindercoach Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Kindercoach Diana hanteert een bewaartermijn van 2 jaar, geteld vanaf de laatste bijeenkomst.  Indien gewenst kan het kind in die twee jaar makkelijk terugkeren bij Kindercoach Diana, zonder uitgebreid intakegesprek.

 

Wanneer een ouder dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@kindercoachdiana.nl

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Kindercoach Diana werkt óp school en nauw samen mét de school. In het intakegesprek bespreken we dat korte overlegmomenten noodzakelijk kunnen zijn voor een optimale ondersteuning. Dit staat in de overeenkomst die ouders tekenen voor akkoord. Kindercoach Diana deelt niet de verslagen die ouders krijgen na de coaching met derden, zonder dat ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

 

 

 

E-mail:

 

Al het e-mail verkeer verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding. Deze versleuteling garandeert een veilige verbinding tussen het e-mail verkeer en alle browsers.

 

 

 

Uw rechten:

 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Diana en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Indien u een verzoek heeft tot inzage, corrigeren, verwijderen, gegevensoverdraging of een verzoek heeft tot intrekking, dan kunt u dit kenbaar maken via: info@kindercoachdiana.nl

 

 

 

Verantwoordelijkheid:

 

Kindercoach Diana heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen op. Zo werkt Kindercoach Diana met een beveiligde computer, waar alles over de cliënten op een extra beveiligd deel staan. Gegevens die op papier staan worden bewaard in een kast met slot. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via de mail: info@kindercoachdiana.nl  

 


 

 

 

 

 
Contactgegevens

Kindercoach Diana

Karperveen 171

3205 HA Spijkenisse

www.kindercoachdiana.nl

info@kindercoachdiana.nl

Tel: 06 57884616

Kvk: 67360513